ingilizce zamirler – özne zamirleri – subject pronouns

ingilizce özne zamirleri – Subject Pronouns :

Cümlede isim yerini tutan ifadelere zamir deriz. Türkçede oluğu gibi, İngilizce konuşurken de zamir ifadeleri çok sık kullanılır. Zamir kullanımı konusu altında ilk olarak “kişi (özne) zamirleri” nden bahsetmeliyiz. Kişi zamirleri, özel isimlerin yerine kullanılan “ben, biz, onlar” gibi ifadelerdir.

Bu bölümde kişi zamirlerini öncelikle öğreneceğiz. Yeni öğrenenler için en uygun yöntem, şu anda kişi zamirlerini güzelce öğrenip, diğer zamir çeşitlerini daha sonra seviyemiz ilerleyince öğrenmek olacaktır.

I              →           Ben
You        →           Sen
He          →           O (Erkek)
She        →           O (Kadın)
It             →           O (Hayvan, bitki, cansız varlık)
We         →           Biz
You        →           Siz
They      →           Onlar

Zamirler cümlede “özne” olarak kullanılar.

“you” zamiri hem “sen” hem “siz” anlamında kullanılır.

Üçüncü tekil kişi de cins ve cinsiyet ayrımı yapılır.

Üçüncü çoğul kişiler için bu ayrım yapılmadan sadece “they” kullanılır.

ingilizce özne zamirleri – subject pronouns ile ilgili örnek cümleler;

My name is Ahmet. I am 12 years old.
You are very kind.
My father is a teacher. He works at a school.
My mother is a nurse. She works at a hospital.
The pencil is on the table. It is blue.
Ali and I are at class. We love our teacher.
Ayşe and you are very noisy. (You are very noisy.)
The pencils are on the table. They are blue.

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz.

Summary
ingilizce özne zamirleri - Subject Pronouns
Article Name
ingilizce özne zamirleri - Subject Pronouns
Description
İngilizce Özne Zamirleri, İngilizce ve Türkçe açıklamalar ve örnekleri
Author
Publisher Name
British Town
Publisher Logo
Please follow and like us:
Facebook
Google+398
http://www.ingilizce-kursu.gen.tr/blog/ingilizce-zamirler-ozne-zamirleri">
YouTube132
Pinterest
Instagram2k